Uitnodiging Algemene Vergadering Regio AVB 26 maart 2018

Verplichte Algemene Vergadering Regio Antwerpen / Vlaams-Brabant

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd om u club te (laten) vertegenwoordigen op de Verplichte Algemene Vergadering van de Regio Antwerpen / Vlaams-Brabant.

Plaats:             Sporthal De Plaon, Eksterstraat 100, 2800 Mechelen

Datum:            maandag 26 maart 2018

Aanvang:         20u00

Agenda

  1. Verwelkoming
  2. Nazicht aanwezigen en stemgerechtigden
  3. Goedkeuring resultatenrekening en balans 2017
  4. Verslag van de regiowerking
  5. Verkiezing bestuur
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Elke club kan zich op de RAV laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid, voorzien van een schriftelijke volmacht. Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen. Leden die deel uitmaken van het Regiobestuur of één van de regionale commissies, kunnen zelf hun club of een lastgever niet vertegenwoordigen.

Zoals voorzien in Artikel 19 van de reglementen van RAVB, en Artikel 141 van reglementen van de Vlaamse Handbalvereniging vzw is aanwezigheid verplicht. Afwezigheid wordt beboet met een bedrag van 50,00 euro. In geval een club niet aanwezig is maar wel vertegenwoordigd bedraagt de boete 25,0 euro. Deze verplichting geldt niet voor de erkende satellietclubs, zij mogen aanwezig zijn maar hebben geen stemrecht.

Met vriendelijke groeten,

Erwin Dirkx

Secretaris GSM: +32 (0)474.524.420

Regio Comité Antwerpen – Vlaams-Brabant

Vlaamse Handbal Vereniging vzw

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.